วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

รถเทรนเลอร์รับจ้างลำปาง0831514162

 รถเทรนเลอร์รับจ้างลำปาง0831514162


  รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างลำปาง J&P หากท่านต้องการย้ายเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็ก ใหญ่ ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ รถสามารถบรรทุกของได้ 30-33 ตัน หากสนใจ สามารถโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างลำปาง 0831514162 

เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดลำปาง

·       เครนรับจ้างจังหวัดลำปาง

·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดลำปาง

       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด

·       สาย A-1 เริ่มจากเขตแดนพม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เลี้ยวไปบรรจบกับ ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ตาก แล้วลงไปยังนครสวรรค์

·       สาย A-2 เริ่มจากเขตแดนพม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าเชียงรายแล้วลงมาตามทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งผ่านจังหวัดลำปาง

·       สาย A-3 เริ่มจากแยกสาย A-2 ที่เชียงราย ออกไปตามทางหลวงหมายเลข 1020 เพื่อเลี้ยวไปจดเขตแดนลาว ที่ อำเภอเชียงของ

ขณะที่ทางหลวงหมายเลขที่ 11 ที่เชื่อมลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ตัดผ่านในต้นทศวรรษ 2510

 

จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร จากเส้นทางสายเอเชีย (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่ลำปาง ถนนเป็นถนนสี่เส้นทางการจราจรตลอดทาง หรือใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แยกจากถนนพหลโยธิน ที่จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ เข้าสู่ลำปาง สิ้นสุดปลายทางที่เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางรถส่วนตัวประมาณ 7-8 ชั่วโมง

หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ   ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2514 ในนาม วิทยาลัยครูลำปาง)

·       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2515 ในนามโรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง รู้จักกันในนาม เกษตรแม่วัง)

·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2521)

·       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2522)

·       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2541)

·       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2546)

·       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

·       มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก (ก่อตั้ง พ.ศ. 2531)

·       วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

·       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์ลำปาง

·       วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2480 ในนาม โรงเรียนอาชีพชาย แผนกช่างโลหะและช่างไม้)

·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2480 ในนาม โรงเรียนช่างทอผ้า)

·       วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง (ก่อตั้ง พ.ศ. 2524 ในนาม โรงเรียนสารพัดช่าง)

·       วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

·       วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ - เทค) เอกชน

·       วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

·       โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน

·       วิทยาลัยการอาชีพเถิน

·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

·       วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาเขตแจ้ห่ม

·       สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี

·       สนามเหย้า สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

·       สโมสรฟุตซอลลำปางยูไนเต็ด

·       สนามเหย้า บริเวณตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

·       มัสยิดอัลฟาลาฮฺ

·       เจ้าแม่สุชาดา บ้านวังย่าเฒ่า ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

·       พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

·       เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง

·       เจ้าพ่อพญาคำลือ อำเภอแจ้ห่ม

·       พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ณ โรงงานน้ำตาล อำเภอเกาะคา

·       เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

·       สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา

·       เจ้าพ่อพญาวัง อำเภอวังเหนือ

·       ครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง

·       หออะม็อก อำเภอเมืองลำปาง

·       เจ้าพ่อประตูผา อำเภองาว

·       ฯลฯ

หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดลำปางหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องhttp://peechpochelogistics.blogspot.com/

 

1 ความคิดเห็น: